• Slider Image

Over Thomas Willems, Interƒair

Als kind van Caribische ouders is schakelen tussen verschillende culturen net zo vanzelfsprekend als meertaligheid. In mijn werkervaring als leidinggevende of consultant was het vaak een voordeel om kunnen denken vanuit verschillende perspectieven. In verschillende bedrijven en organisaties zowel binnen als buiten Nederland, werkte ik regelmatig samen met mensen uit verschillende landen en regio’s. Mensen met verschillende achtergronden, gewoontes en ervaringen.

Mijn ervaring is dat de invloed van diversiteit in omgang en communicatie niet zelden wordt onderschat.
Zo is het bijvoorbeeld in de ene cultuur een goede gewoonte om elkaar in een gesprek aan te kijken, maar kan het in een andere cultuur als brutaal worden ervaren.
Dit, schijnbaar onbeduidende verschil, kan in een relatie tussen bijvoorbeeld een werknemer en een leidinggevende onbewust escalerend werken, zonder dat één van beide hier schuld aan heeft.

Het speelt niet altijd een rol, maar wanneer deze aspecten een rol kúnnen spelen is het belangrijk dat deze worden benoemd. Dit, om een goede basis te leggen voor gesprek waarbij alle partijen volledig aan bod komen; een voorwaarde om tot een breed gedragen oplossing te kunnen komen.
De vraag is dan vaak; "blijf je het ontlopen of ga je het blijvendoplossen?"
Mijn werk als MfN-registermediator en gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon is een vaak logisch vervolg van die vraag.