• Slider Image

Meer over Mediation

 

Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid van alle betrokken partijen. Dit betekent dat elke partij op elk moment, zonder opgaaf van reden het proces kan staken. Daarbij geldt dat er een geheimhoudingsplicht is, wat inhoudt dat alles wat tijdens de mediation is besproken niet zomaar gedeeld mag worden met derden of tijdens een procedure ingebracht kan worden, tenzij anders is afgesproken.

Heb je behoefte aan een vrijblijvend introductie gesprek ? Neem dan contact met mij op.

Alle gesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden gevoerd.

Natuurlijk kun je altijd bellen of emailen voor nadere informatie; om de onpartijdigheid en de vertrouwelijkheid te waarborgen zal tijdens een dergelijk gesprek echter de inhoud van de kwestie niet worden besproken.

Zet nu de eerste stap naar een oplossing en neem contact op.