• Slider Image

Interƒair Mediation

 
Echtscheiding regelen, discussies over erfenis, ouderschapsplan ?
Dispuut over levering van bestellingen, kwaliteit, schade?
Geschil over arbeidsovereenkomst, functioneringsgesprek?
Ruzie met de buren over de schutting, geluidsoverlast?

Zomaar een aantal voorbeelden waar mediation een uitstekende manier kan zijn om een slepende kwestie te bespreken en tot een goed eind te brengen.

Met hulp van Interƒair Mediation kunnen eindeloze, kostbare procedures worden bespaard, waardoor partijen weer snel verder kunnen. Met elkaar of zonder elkaar.

Mediation is een methode om geschillen zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Hierbij worden partijen begeleid door een onafhankelijke MfN-registermediator, om middels gesprekken en onderhandelingen tot een voor beide aanvaardbare situatie te komen.

Uiteraard kun je altijd bellen voor nadere informatie; om de onpartijdigheid en de vertrouwelijkheid te waarborgen zal tijdens een dergelijk gesprek echter de inhoud van de kwestie niet worden besproken.

Blijvendoplossen? Zet nu de eerste stap naar een oplossing en neem contact op.

Meer over Interƒair Mediation